Resultats

Entregables

Entregable 4. Field indicators and monitoring protocols to assess forest ecosystem services (FES): climate regulation, water cycle regulation / water provision, and biodiversity. Acció A2

Entregable 6. Communication Plan. Acció E1

Entregable 11. Technical report on risk-smart management. Acció 5

Entregable 12. Report on wildfire simulation modeling results. Acció 5

Entregable 13. Transferability and Replicability plan. Acció 8

Entregable 14. Report on the demand for climate credits. Acció 4

Entregable 15. Stand baseline report. Acció 3

Entregable 17. Information panels. Acció E2

Entregable 18. Stand Characterisation and post-fire practices. Acció C1

Entregable 19. Characterisation of stands and practices applied to adult forests. Acció C2

Entregable 20. Characterisation of stands and practices applied in forestation forestry and agroforestry plantations. Acció C3

Entregable 22. Report containing the list of measures and the method for elaborating the forest mitigation projects. Acció C8

Entregable 23. Promotional leaflets for companies and forest owners. Acció C5

Entregable 24. Assessment on the life cycle analysis of structural timber and biomass for energy. Acció D3

Entregable 25. Elaboration of promotional material for potential end-users. Acció E5

Entregable 26. Climate credit design. Acció C6

Entregable 29. Published articles. Acció E3

Entregable 30. Legal aspects of the climate credit market. Acció C6

Entregable 31. It tool for calculating the impact of forest management on ecosystem services. Acció C8

Entregable 32. Final report on networking activities. Acció E7

Entregable 34. Guide to drafting mitigating forest management projects. Acció E5

Entregable 35. Attendance at information sessions and assessment. Acció E3

Entregable 36. Attendance at training workshops and assessment report. Acció E3

Entregable 37. Report on the environmental impact of the project actions. Acció D2

Entregable 38. Assessment of the impact of forestry treatment on Soil Carbon balance. Acció C4

Entregable 40 Pilot study final assessment. Acció C7

Entregable 41. Report on presentations to the business sector. Acció E4

Entregable 42. List of attendees at the 5 “Promotional Meetings” and their assessment of the same. Acció E4

Entregable 44. Two articles in the Silvicultura journal published in French and Italian via EUFORMAG. Acció E6

Entregable 45. Newsletter. Acció E6

Entregable 46. Scientific papers in International SCI Journals. Acció E6

Entregable 47. Media impact report. Acció E6

Entregable 48. Socio-economic impact of the project measures. Acció D5

Entregable 49. Report on participation in events and the end-of-project Conference. Acció E6

Entregable 51. LAYMAN’S Report. Promoting forest management for climate change mitigation through the design of a local climate credit market (2017-2022). LIFE CLIMARK project. Acció E2

Guia de redacció d’un Promacc

L’aprovació del Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya per Acord de Govern, comporta una actualització continuada de la informació de referència. Vegeu la pàgina web: https://creditsclimaticsforestals.cat

Metodologia de càlcul dels serveis forestals ecosistèmics

L’aprovació del Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya per Acord de Govern, comporta una actualització continuada de la informació de referència.

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) és un projecte LIFE de Mitigació del Canvi Climàtic, cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

Aquest lloc web únicament reflexa l’opinió de l’autor i la Comissió Europea no se’n fa responsable de l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté.

Segueix-nos a Twitter

Segueix-nos a Facebook

3 years ago
Temporal changes in Mediterranean forest ecosystem services are driven by stand development, rather than by climate-related disturbances

Un interessant estudi confirma que l'estructura actual del bosc és la principal responsable de la reducció de la taxa de segrest de carboni i de l'exportació d'aigua als boscos catalans. Destaca ... See more

The Mediterranean Region constitutes a biodiversity hotspot and its forests have provided multiple ecosystem services (ES) to human societies for mill…

3 years ago
Fotos de la cronologia

Perquè aquest any ha estat tan fàcil trobar bolets als #boscos de Catalunya ?🍄🌲
Les climàtiques dels últims mesos han afavorit l'aparició de bolets encara no citats. Les precipitacions han ... See more

Centre de la Propietat Forestal

Finca Torreferrussa
Ctra. B-140, Sabadell a Santa Perpétua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telèfon: 935 747 039 – Fax: 935 743 853

Correu electrònic: info@lifeclimark.eu