Prova pilot AFG Les Arenes

PROVA PILOT AFG LES ARENES

Límit territorial: municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)

Agents que participen a la prova: Associació de Propietaris de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall, propietat privada i propietat pública (Diputació de Barcelona), Ajuntament de Castellar del Vallès, empreses dinamitzadores de la gestió, com ara BOSCAT i AGRO’90, i empreses executores dels treballs forestals.

Altres entitats col·laboradores:

PROMACC

Superfície total: 46,27 ha

Principals formacions forestals: pinedes de pi blanc i alzinars, masses pures i mixtes.

Nombre de rodals seleccionats: 10,9 de propietat privada i 1 de propietat pública.

Principals serveis ecosistèmics forestals (SEF) identificats: la zona seleccionada forma part d’una Àrea de Foment de la Gestió per a la prevenció de grans incendis forestals. El principal SEF identificat és la reducció de les emissions de carboni.

Objectius preferents i gestió proposada: millora de la vulnerabilitat de les masses al foc de capçades i a l’estrès hídric amb diferents models de gestió segons l’objectiu de cada estrat. En l’estrat 1, es preveu mantenir la massa mixta de pi blanc i alzina; en l’estrat 2, potencial l’alzinar, i, en l’estrat 3, potenciar la pineda de pi blanc. Es faran tallades de regeneració i aclarides, la tallada final de les acàcies presents i una estassada selectiva. La integració de la biodiversitat en la gestió forestal s’efectuarà en tots els estrats.

Impacte de la gestió multifuncional en els SEF

Impacte en la fixació de carboni, la provisió d’aigua blava i la capacitat d’acollir biodiversitat (CAB) en els pròxims 15 anys:

Impacte de la gestió forestal en el carboni, aigua i biodiversitat en el PROMACC Les Arenes

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) és un projecte LIFE de Mitigació del Canvi Climàtic, cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

Aquest lloc web únicament reflexa l’opinió de l’autor i la Comissió Europea no se’n fa responsable de l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté.

Segueix-nos a Twitter

Segueix-nos a Facebook

3 years ago
Temporal changes in Mediterranean forest ecosystem services are driven by stand development, rather than by climate-related disturbances

Un interessant estudi confirma que l'estructura actual del bosc és la principal responsable de la reducció de la taxa de segrest de carboni i de l'exportació d'aigua als boscos catalans. Destaca ... See more

The Mediterranean Region constitutes a biodiversity hotspot and its forests have provided multiple ecosystem services (ES) to human societies for mill…

3 years ago
Fotos de la cronologia

Perquè aquest any ha estat tan fàcil trobar bolets als #boscos de Catalunya ?🍄🌲
Les climàtiques dels últims mesos han afavorit l'aparició de bolets encara no citats. Les precipitacions han ... See more

Centre de la Propietat Forestal

Finca Torreferrussa
Ctra. B-140, Sabadell a Santa Perpétua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telèfon: 935 747 039 – Fax: 935 743 853

Correu electrònic: info@lifeclimark.eu