LIFE Climark convidat a participar als webinars EcoTimberCell sobre “El Sector Forestal a Galicia”