Archive for month: January, 2023

El projecte Life Climark ha estat seleccionat per la iniciativa de la Comissió Europea “Innovation Radar” com un projecte amb alt potencial innovador