Jornada tècnica: Impacte de la gestió de les pinedes de pi blanc en els serveis ecosistèmics