Prova pilot Serra de Collserola

PROVA PILOT SERRA DE COLLSEROLA

Límit territorial: Parc de la Serra de Collserola

Agents que participen a la prova: propietat privada i pública, ajuntaments (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, EMD de Valldoreix, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat), empreses dinamitzadores i executores de treballs forestals (Forest4 CCCL, BOSCAT i BOSCAT FUSTA), Consorci del Parc de la Serra de Collserola, La Rural de Collserola i l’Administració forestal i del canvi climàtic (SSTT Ecosistemes Forestals a Barcelona, Centre de la Propietat Forestal i Oficina Catalana del Canvi Climàtic).

Altres entitats col·laboradores: Fundació Pau Costa

PROMACC

Superfície total: 40 ha

Principals formacions forestals: pinedes de pi blanc i alzinars.

Nombre de rodals seleccionats: 5,3 de propietat privada i 2 de propietat pública.

Principals serveis ecosistèmics forestals (SEF) identificats: reducció de les emissions de carboni en la prevenció dels incendis forestals, augment d’aigua blava en la recuperació de fonts i millora de la capacitat d’acollida de la biodiversitat en el conjunt dels rodals.

Objectius preferents i gestió proposada: millora de la vulnerabilitat de les masses al foc de capçades i a l’estrès hídric, reducció de la densitat arbòria, tallada de pins i selecció de tanys de roure i alzina, i estassada selectiva. Integració de la biodiversitat en la gestió forestal.

Impacte de la gestió multifuncional en els SEF

Impacte en la fixació de carboni, la provisió d’aigua blava i la capacitat d’acollir biodiversitat (CAB) en els pròxims 15 anys:

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) és un projecte LIFE de Mitigació del Canvi Climàtic, cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

Aquest lloc web únicament reflexa l’opinió de l’autor i la Comissió Europea no se’n fa responsable de l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté.

Segueix-nos a Twitter

Segueix-nos a Facebook

3 years ago
Temporal changes in Mediterranean forest ecosystem services are driven by stand development, rather than by climate-related disturbances

Un interessant estudi confirma que l'estructura actual del bosc és la principal responsable de la reducció de la taxa de segrest de carboni i de l'exportació d'aigua als boscos catalans. Destaca ... See more

The Mediterranean Region constitutes a biodiversity hotspot and its forests have provided multiple ecosystem services (ES) to human societies for mill…

3 years ago
Fotos de la cronologia

Perquè aquest any ha estat tan fàcil trobar bolets als #boscos de Catalunya ?🍄🌲
Les climàtiques dels últims mesos han afavorit l'aparició de bolets encara no citats. Les precipitacions han ... See more

Centre de la Propietat Forestal

Finca Torreferrussa
Ctra. B-140, Sabadell a Santa Perpétua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telèfon: 935 747 039 – Fax: 935 743 853

Correu electrònic: info@lifeclimark.eu