Boscos de pi roig i pinassa a la UP Rialb

La superfície forestal del municipi de la Baronia de Rialb és de 11.963 hectàrees (al voltant del 83% del total) mentre que l’ús agrícola ocupa unes 2.098 ha.

L’elevada superfície arbrada (9.704 ha) està constituïda per boscos de pinassa (Pinus nigra), amb un total de 5.866,5 ha, seguida dels alzinars (Quercus ilex), les rouredes i els boscos de pi roig (Pinus sylvestris). L’objectiu dels boscos de coníferes és principalment productiu, gairebé tots de propietat privada, i es troben ubicats en zones d’elevat risc d’incendi.

En l’àmbit d’aquest projecte es preveu integrar i valorar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal en dos rodals diferents i valorar la capacitat de millora dels recursos hídrics en l’embassament de Rialb.

El projecte inclou dos rodals amb la gestió dels quals s’espera un augment de la capacitat de resistència a fenòmens adversos, l’augment de la taxa de fixació de carboni, una reducció de les possibles emissions de carboni al pas d’un gran incendi forestal i l’increment de la quantitat de recursos hídrics aigües avall:

Sardanyés (La Baronia de Rialb)


El rodal seleccionat és cobert majoritàriament per pi roig i no ha estat gestionat en els darrers 75 anys, on només les nevades han afectat sensiblement l’estat de la massa. En algunes parts del rodal la massa monoespecífica passa a ser mixta amb la presència de pinassa, acompanyada de quercínies.

El bosc de pi roig de l’àmbit pre-pirinenc i central, ubicat a la capçalera de la conca hidrogràfica de la Baronia de Rialb, està a una altitud mitjana de 1.200 m i exposició est, en una zona amb bona profunditat de sòl i pendents moderades. La qualitat d’estació es considera mitjana (B).

En un total de 5 hectàrees s’ha realitzat una aclarida seguint un model ORGEST, mantenint els elements singulars presents en el rodal, fusta de grans dimensions, fusta morta en peu i en el sòl i arbres amb presència de microhàbitats.

Confós (La Baronia de Rialb)

El rodal escollit té una superfície de 4,8 hectàrees. Està format per un bosc de pinassa pre-pirinenc i central, ubicat quasi a la part superior de la conca hidrogràfica de la Vall de Rialb (banda est) a una altitud d’uns 700 m i exposició nord, amb bona profunditat de sòl ja que antigament una part del rodal era un antic camp de conreu.

S’ha implementat una aclarida baixa seguint un model ORGEST, tot mantenint els elements singulars que potencien la biodiversitat del rodal, després de més de 50 anys sense haver realitzat cap tipus d’intervenció.

Per a la millora de l’estructura davant el pas d’un gran incendi forestal també s’ha realitzat una estassada selectiva, mantenint una cobertura del 25% i deixant les espècies llenyoses d’interès biogeogràfic així com les de fruit carnós.