Boscos de pi roig i pinassa a la UP Rialb

La superfície forestal del municipi de la Baronia de Rialb és de 11.963 hectàrees (al voltant del 83% del total) mentre que l’ús agrícola ocupa unes 2.098 ha.

L’elevada superfície arbrada (9.704 ha) està constituïda per boscos de pinassa (Pinus nigra), amb un total de 5.866,5 ha, seguida dels alzinars (Quercus ilex), les rouredes i els boscos de pi roig (Pinus sylvestris). L’objectiu dels boscos de coníferes és principalment productiu, gairebé tots de propietat privada, i es troben ubicats en zones d’elevat risc d’incendi.

En l’àmbit d’aquest projecte es preveu integrar i valorar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal en dos rodals diferents i valorar la capacitat de millora dels recursos hídrics en l’embassament de Rialb.

El projecte inclou dos rodals amb la gestió dels quals s’espera un augment de la capacitat de resistència a fenòmens adversos, l’augment de la taxa de fixació de carboni, una reducció de les possibles emissions de carboni al pas d’un gran incendi forestal i l’increment de la quantitat de recursos hídrics aigües avall:

Sardanyés (La Baronia de Rialb)


El rodal seleccionat és cobert majoritàriament per pi roig i no ha estat gestionat en els darrers 75 anys, on només les nevades han afectat sensiblement l’estat de la massa. En algunes parts del rodal la massa monoespecífica passa a ser mixta amb la presència de pinassa, acompanyada de quercínies.

El bosc de pi roig de l’àmbit pre-pirinenc i central, ubicat a la capçalera de la conca hidrogràfica de la Baronia de Rialb, està a una altitud mitjana de 1.200 m i exposició est, en una zona amb bona profunditat de sòl i pendents moderades. La qualitat d’estació es considera mitjana (B).

En un total de 5 hectàrees s’ha realitzat una aclarida seguint un model ORGEST, mantenint els elements singulars presents en el rodal, fusta de grans dimensions, fusta morta en peu i en el sòl i arbres amb presència de microhàbitats.

Confós (La Baronia de Rialb)

El rodal escollit té una superfície de 4,8 hectàrees. Està format per un bosc de pinassa pre-pirinenc i central, ubicat quasi a la part superior de la conca hidrogràfica de la Vall de Rialb (banda est) a una altitud d’uns 700 m i exposició nord, amb bona profunditat de sòl ja que antigament una part del rodal era un antic camp de conreu.

S’ha implementat una aclarida baixa seguint un model ORGEST, tot mantenint els elements singulars que potencien la biodiversitat del rodal, després de més de 50 anys sense haver realitzat cap tipus d’intervenció.

Per a la millora de l’estructura davant el pas d’un gran incendi forestal també s’ha realitzat una estassada selectiva, mantenint una cobertura del 25% i deixant les espècies llenyoses d’interès biogeogràfic així com les de fruit carnós.

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065)

is a LIFE Climate Change Mitigation Project, funded by the EU LIFE Programme.

This website reflects only the author’s view and the European Commission is not responsible for any use may be made of the information it contains.

Follow us on Twitter

Follow us on Facebook

3 years ago
Temporal changes in Mediterranean forest ecosystem services are driven by stand development, rather than by climate-related disturbances

Un interessant estudi confirma que l'estructura actual del bosc és la principal responsable de la reducció de la taxa de segrest de carboni i de l'exportació d'aigua als boscos catalans. Destaca ... See more

The Mediterranean Region constitutes a biodiversity hotspot and its forests have provided multiple ecosystem services (ES) to human societies for mill…

3 years ago
Fotos de la cronologia

Perquè aquest any ha estat tan fàcil trobar bolets als #boscos de Catalunya ?🍄🌲
Les climàtiques dels últims mesos han afavorit l'aparició de bolets encara no citats. Les precipitacions han ... See more

The Forest Ownership Centre

Finca Torreferrussa
Ctra. B-140, Sabadell a Santa Perpétua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Phone: 935 747 039 – Fax: 935 743 853

E-mail: info@lifeclimark.eu