Life Climark | ACCIONS I CALENDARI
421
page-template-default,page,page-id-421,page-child,parent-pageid-395,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ACCIONS I CALENDARI

Inici del projecte: 1 d’octubre de 2017

Finalització: 30 de novembre de 2021

 

En total s’implementaran 28 accions al llarg dels anys 2017 i 2021.

Accions preparatòries (Accions “A)


Diagnòstic ambiental de les zones d’actuació, acords amb els propietaris de les finques seleccionades per a l’execució de les actuacions demostratives, caracterització i diagnòstic dels rodals, disseny de protocols i definició de la línia base i identificació d’empreses locals amb necessitats de compensació.

 

 

Accions d’implementació (Accions “C”)


    • Implementació de pràctiques de gestió forestal sobre diverses formacions forestals (Pinus halepensis, P. sylvestris, P. nigra, Quercus suber, Q. faginea) i repoblaments per a caracteritzar l’impacte obtingut sobre els indicadors seleccionats (carboni, aigua i biodiversitat).

 

    • Disseny d’una nova eina per promocionar la gestió forestal multifuncional amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics. Es realitzarà una prova pilot de compensació d’emissions i s’adequaran els mercats existents a Catalunya i a la regió del Vèneto (Itàlia).

 

    • Accions de replicació i transferència a Catalunya i Itàlia i assessorament a entitats que desitgin replicar alguna part del projecte.

 

Accions de seguiment (Accions “D”)


Avaluació de l’impacte de la gestió forestal de les accions d’implementació sobre els indicadors ambientals escollits. Un comitè d’experts en garantirà la qualitat tècnica i l’ajust dels objectius.

 

Accions de comunicació i disseminació dels resultats (Accions “E”)


Aquestes accions s’adrecen a usuaris potencials, ja siguin promotors (associacions de propietaris, municipis, gestors, tècnics…) o compradors (empreses locals i regionals) de crèdits climàtics. També inclou accions de difusió de resultats i networking a nivell nacional i internacional.

 

Accions de gestió del projecte i monitoratge del progrés (Accions “F”)


Amb aquestes accions es pretén assegurar un òptim desenvolupament tècnic, administratiu i financer del projecte.